Find Houses and Apartments For Rent in the Netherlands - Only Expats

Back to results
English text below!

In de rustig gelegen Pootstraat 147 in Delft is dit nieuwe 2-kamer appartement van ca 32 m2 vloeroppervlakte beschikbaar.

De Pootstraat ligt in de populaire en rustige woonwijk Westerkwartier. Op korte afstand van de woning treft u een divers aanbod van winkels en restaurant (o.a. het oude centrum van Delft en de winkelstrip Krakeelpolderweg, scholen, BSO, openbaar vervoerverbindingen (trein, tramlijn 1 en 19) en uitvalswegen A4, N470, A12 en A13.

Netto huurprijs: 950 per maand.

Voorschot energie, water, internet, servicekosten, onderhoud en gebruik stoffering en wasmachine en wasdroger: 140 per maand.

Ook lokale belastingen (gebruikersdeel) zijn voor rekening van de huurder.

Uitgangspunt is huren per direct.

Specificaties appartement D:
2e etage woning.
Gezamenlijke entree met 4 appartementen.
Woon/slaapkamer met keuken. Keuken voorzien van inductie kookplaat, afzuigkap, spoelbak en tafelmodel koelkast.
Badkamer voorzien van inloopdouche, wastafelmeubel, hangend toilet en handoekradiator.
Gezamenlijk gebruik van wasmachine/droger op 1e etage.
Gezamenlijke bemetering energie/water op voorschot.

Huurvoorwaarden:
Te huur voor maximaal 2 personen.
Studenten niet toegestaan. PhD student(en) wel.
Waarborgsom en/of garantiestelling afhankelijk van leeftijd, samenstelling huishouden en type inkomen.
Geen bemiddelingscommissie voor huurder
De huur moet voor de 1e van de betreffende maand op de rekening staan van de verhuurder
Huurcontract van minimaal12 maanden met optie tot verlenging
1 maand kijkrecht voor de verhuurder bij beindiging van het huurcontract
Huisdieren niet toegestaan
ROZ-huurcontract
Roken niet toegestaan
Er mogen geen veranderingen aan het gehuurde worden aangebracht, zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.
Er worden geen uitlatingen gedaan over het toewijzingsbeleid

Dit is een aanbod waar geen rechten aan kunnen worden ontleend, daar wijzigingen mogelijk zijn.

Bij belangstelling voor de huur van het appartement dient u op het nader te bepalen bezichtigingsmoment mee te nemen:
Kopie paspoort, dan wel ander geldig legitimatiebewijs
3 loonstroken (indien beschikbaar of anders een garantstelling huur door ouders)
3 recente bankafschriften met daarop zichtbaar bijschrijvingen salaris en afschrijvingen huur.
Arbeidsovereenkomst
Werkgeversverklaring (indien beschikbaar)
Uittreksel KvK (ondernemers)
Belastingaangifte 2019 (ondernemers)
Verhuurdersverklaring (indien beschikbaar)

De potentiele huurder dient er rekening mee te houden dat er een check op identiteit en creditwaardigheid zullen plaatsvinden alvorens er een huurovereenkomst wordt aangegaan.

De huiseigenaar doet zelf de huurderselectie op een nader te bepalen bezichtigingsmoment.

------------------------------------

In the quietly located Pootstraat 147 in Delft, this new 2-room apartment of approx. 32 m2 user surface is available.

De Pootstraat is located in the popular and quiet residential area of Westerkwartier. A short distance from the house you will find a diverse range of shops and restaurants (including the old center of Delft and the shopping strip Krakeelpolderweg, schools, BSO, public transport connections (train, tram line 1 and 19) and roads A4, N470, A12 and A13 .

Net rental price: 950 per month.

Advance energy, water, internet, service costs, maintenance and use of upholstery
and washing machine and dryer: 140 per month.

Local taxes (user part) are also for the account of the tenant.

The starting point is renting immediately.

Layout apartment D:
Second floor of the house.
Joint entrance with 4 apartments.
Living / bedroom with kitchen.
Kitchen with induction hob, extractor hood, sink and table-top refrigerator.
Bathroom with walk-in shower, washbasin, hanging toilet and towel radiator.
Shared use of washer / dryer on the 1st floor.
Joint metering of energy / water in advance.

Rental conditions:
For rent for a maximum of 2 persons.
Students are not allowed. PhD student (s) are welcome.
Deposit and / or guarantee depending on age, household composition and type of income.
No mediation committee for tenant.
The rent must be on the landlord's account for the 1st of the relevant month.
Rental contract of at least 12 months with option to extend.
1 month viewing right for the landlord upon termination of the lease.
Pets are not allowed.
ROZ lease contract.
Smoking not allowed.
No changes may be made to the rented property without the express permission of the landlord.
No statements are made about the allocation policy.

This is an offer from which no rights can be derived, as changes are possible.

If you are interested in renting the apartment, you must bring with you the viewing date to be determined:
Copy of passport, or other valid ID
3 payslips (if available or otherwise a guarantee rent by parents)
Recent bank statements showing visible salary additions and rent depreciation.
Employment contract
Employer's statement (if available)
Extract Chamber of Commerce (entrepreneurs) 2019
Tax return 2019 (entrepreneurs)
Landlord statement (if available)

The potential tenant must take into account that a check on identity and creditworthiness will take place before a lease is entered into.

The landlord makes the tenant selection himself at a viewing date to be determined.

Details

Location Delft
Property Type Apartment
No. Bedrooms 1
No. Rooms 2
Area 32m2
Furnished No
Bathrooms 1

Property Location

Contact the Agent/Owner

Interested in Similar Properties?

Find out first with our email alerts.