Find Houses and Apartments For Rent in the Netherlands - Only Expats

Back to results
* ENGLISH TEXT BELOW *

Te huur een zeer mooie en goed onderhouden gestoffeerde en gemeubileerde 5 kamer woning met prachtig uitzicht over de Oude Rijn

Het appartement is gelegen in het centrum te Leiden. Het station is op 1 km afstand. De dichtstbijzijnde winkels op 500m afstand. De dichtstbijzijnde supermarkt is op 500m afstand.
De historische binnenstad van Leiden is de op een na grootste van Nederland. Oude grachten en kades, kleine steegjes, hofjes en historische gebouwen bepalen het beeld. Hier vindt u allerlei stedelijke voorzieningen in een compact gebied bij elkaar. De Binnenstad is een dichtbevolkt stadsdeel. De Binnenstad heeft enkele goede ontsluitingswegen. Bewoners dienen een parkeervergunning aan te vragen. De A4 en A44 naar Amsterdam en Den Haag zijn goed te bereiken.
Vrijwel alle stads- en streekbussen komen door de Leidse binnenstad. Een halte is altijd op loopafstand. Hiervandaan kunt u snel en gemakkelijk overal in Leiden en wijde omgeving komen. Elke paar minuten gaat er een bus naar het Centraal Station van Leiden, waarvandaan u binnen een kwartier naar Den Haag en Schiphol reist, en in nog geen half uur naar Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Details
oHuurprijs (exclusief): 2000,- exclusief G/W/E
oServicekosten: 50,00
o Afschrijving meubilering en stoffering : 100,00
oGas, water en elektriciteit: op eigen naam
oTotale huur: 2150,- inclusief service kosten en exclusief G/W/E
oType huurder: werkende/expat
oMinimale huurtermijn: 12 maanden
oWaarborgsom: 1 maand huur
oBeschikbaar per: 1 juli 2020
oPlaats: Leiden
oStraat: Oude Rijn
oSoort woning: 5 kamer appartement
oOplevering: Gestoffeerd en gemeubileerd
oTotale woonoppervlakte: ca 166 m2
oAantal kamers: 5
oSlaapkamers: 3
oBadkamers: 1
oMaximaal aantal personen: 3 bij gezinssamenstelling 2 bij delers
oHuisdieren: NEE

Vereiste gegevens

Zodra u de woning wilt huren is het verplicht om bij een overeenstemming een aantal gegevens te overhandigen. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van een huurovereenkomst. Deze gegevens bestaan uit:
oKopie paspoort huurders en bewoners.
oKopie arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring met inkomensgegevens.
oBij geen inkomen: de verklaring van een garantsteller.

Gemeentelijke belastingen

Eenmalig per jaar worden de gemeentelijke heffingen door de gemeente in rekening gebracht. De hoogte van de heffingen zijn per gemeente verschillend. De tarieven van de gemeentelijke belastingen kunt u op #removed# vinden. De huurder wordt aangeslagen voor het gebruikersgedeelte. Het is belangrijk om hiermee rekening mee te houden als huurder zijnde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For rent a very nice and well maintained upholstered and furnished 5 room house with stunning views over the Oude Rijn.

The apartment is located in the center of Leiden. The station is 1 km away. The nearest shops at 500m distance. The nearest supermarket is 500m away.
The historic city center of Leiden is the second largest in the Netherlands. Old canals and quays, small alleys, courtyards and historic buildings determine the image. Here you will find all kinds of urban amenities in a compact area together. The Inner City is a densely populated urban district. The City Center has some good access roads. Residents must apply for a parking permit. The A4 and A44 to Amsterdam and The Hague are easy to reach.
Almost all city and intercity buses pass through the city center of Leiden. A stop is always within walking distance. From here you can quickly and easily get anywhere in Leiden and the surrounding area. Every few minutes a bus goes to the Central Station of Leiden, from where you can travel to The Hague and Schiphol within 15 minutes, and in less than half an hour to Amsterdam, Rotterdam and Utrecht.

Details
o Rental price (exclusive): 2000,00 excluding G/W/E
o Service costs: 50,00
o Upholstering and furnishing : 100,00
o Gas, water and electricity: On your own name
o Total rent: 2150,00 including service costs and excluding G/W/E
o Tenant type: working/expat
o Minimum rental period: 12 months
o Deposit: 1 month rent
o Available per: 1 July 2020
o Place: Leiden
o Street: Oude Rijn
o Type of house: 5 room apartment
o Delivery: Upholstered en furnished
o Total living area: approx. 166 m2
o Number of rooms: 5
o Bedrooms: 3
o Bathrooms: 1
o Maximum number of persons: 3 if it is a family 2 i the property will be shared
o Pets: NO

Required data

As soon as you want to rent the house, it is mandatory to hand over a number of details in case of an agreement. This data is used to draw up a lease. This data consists of:
o Copy of passport tenants and residents.
o Copy of employment contract or employer's statement with income data.
o For no income: the declaration of a guarantor.

Municipal taxes

Once a year, municipal taxes are charged by the municipality. The amount of the levies differs per municipality. The rates of the municipal taxes can be found on #removed# The tenant is charged for the user area. It is important to take this into account as a tenant.

Details

Location Leiden
Property Type Apartment
No. Bedrooms 3
No. Rooms 4
Area 160m2
Furnished No
Garden Yes

Property Location

Contact the Agent/Owner

Interested in Similar Properties?

Find out first with our email alerts.