Find Houses and Apartments For Rent in the Netherlands - Only Expats

Back to results
* English text below *

Volledig gemeubileerde ruime dubbele kamer op de tweede verdieping van een rijksmonumentaal pand op de hoek van de Breestraat en Vrouwensteeg. Eerste gedeelte is ingericht als woonverblijf en de kamer hier aan vast als slaapkamer. Slaapgedeelte in gericht met vaste kasten en tweepersoonsbed. De sanitaire voorzieningen zoals toilet en badkamer worden met 2 andere vrouwelijke huurders gedeeld. Tevens de keuken met balkon en welke is voorzien van diverse gemakken worden gedeeld door de vrouwelijke bewoners.

In verband met de samenstelling van de woning geniet een vrouwelijk expat, buitenlandse studente de sterke voorkeur.
De historische binnenstad van Leiden is de op een na grootste van Nederland. Oude grachten en kades, kleine steegjes, hofjes en historische gebouwen bepalen het beeld. Hier vindt u allerlei stedelijke voorzieningen in een compact gebied bij elkaar. De Binnenstad is een dichtbevolkt stadsdeel. De Binnenstad heeft enkele goede ontsluitingswegen. Bewoners dienen een parkeervergunning aan te vragen. De A4 en A44 naar Amsterdam en Den Haag zijn goed te bereiken.

Vrijwel alle stads- en streekbussen komen door de Leidse binnenstad. Een halte is altijd op loopafstand. Hiervandaan kunt u snel en gemakkelijk overal in Leiden en wijde omgeving komen. Elke paar minuten gaat er een bus naar het Centraal Station van Leiden, waarvandaan u binnen een kwartier naar Den Haag en Schiphol reist, en in nog geen half uur naar Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Kenmerken
* Details
o Huurprijs (exclusief): 595,- inclusief G/W/E and service kosten
o Kale huur: 460,00
o Service kosten: 75,00
o Vergoeding gas/water/electra : 65,00
o Type huurder: voorkeur voor vrouwelijke werkend, expats
o Minimale huurtermijn: 12 maanden
o Waarborgsom: 600,-
o Gas, water en elektriciteit: inbegrepen
o Servicekosten: inbegrepen in prijs
o Beschikbaar per: 01-02-2018
o Plaats: Leiden
o Straat: Vrouwensteeg
o Soort woning: dubbele kamer
o Oplevering: gestoffeerd
o Totale woonoppervlakte: 28 m2
o Aantal kamers: 2
o Slaapkamers: 1
o Badkamers: 1 ( gedeeld)
o Maximaal aantal personen: 1 (voorkeur vrouwelijk)
o Huisdieren: niet toegestaan
o Roken: Dit betreft een niet-roken woning

Vereiste gegevens

Zodra u de woning wilt huren is het verplicht om bij een overeenstemming een aantal gegevens te overhandigen. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van een huurovereenkomst. Deze gegevens bestaan uit:
* Kopie paspoort huurders en bewoners.
* Kopie arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring met inkomensgegevens.
* Bij geen inkomen: de verklaring van een garantsteller.

***************************************************

Fully furnished spacious double room on the second floor of a monumental building on the corner of Breestraat and Vrouwensteeg. First part is furnished as a living quarters and the room here as a bedroom. Sleeping area oriented with fixed cupboards and double bed. The sanitary facilities such as toilet and bathroom are shared with 2 other female tenants. Also the kitchen with balcony and which is equipped with various conveniences are shared by the female residents.
In connection with the composition of the home, a female expatriate, foreign student, enjoys the strong preference.

The historic city center of Leiden is the second largest in the Netherlands. Old canals and quays, small alleys, courtyards and historic buildings determine the image. Here you will find all kinds of urban amenities in a compact area together. The Inner City is a densely populated urban district. The City Center has some good access roads. Residents must apply for a parking permit. The A4 and A44 to Amsterdam and The Hague are easy to reach.

Almost all city and intercity buses pass through the city center of Leiden. A stop is always within walking distance. From here you can quickly and easily get anywhere in Leiden and the surrounding area. Every few minutes a bus goes to the Central Station of Leiden, from where you can travel to The Hague and Schiphol within 15 minutes, and in less than half an hour to Amsterdam, Rotterdam and Utrecht.

Characteristics
* Details
o Total Rental price (exclusive): 595, - including G / W / E and service costs
o Rent: 460,00
o Service costs: 75,00
o Payment for use gas/water/electra : 65,00
o Tenant type: preference for female working, expats
o Minimum rental period: 12 months
o Deposit: 600, -
o Gas, water and electricity: included
o Service costs: included in price
o Available per: 01-02-2018
o Place: Leiden
o Street: Vrouwensteeg
o Type of home: double room
o Delivery: upholstered
o Total living space: 28 m2
o Number of rooms: 2
o Bedrooms: 1
o Bathrooms: 1 (shared)
o Maximum number of persons: 1 (preferably female)
o Pets: not allowed
o Smoking: This is a non-smoking property

Required data

As soon as you want to rent the house, it is mandatory to hand over a number of details in case of an agreement. This data is used to draw up a lease. This data consists of:
* Copy of passport tenants and residents.
* Copy of employment contract or employer's statement with income data.
* With no income: the declaration of a guarantor.

Details

Location Leiden
Property Type Apartment
No. Bedrooms 1
No. Rooms 2
Area 28m2
Furnished Yes
Garden Yes

Property Location

Contact the Agent/Owner

Interested in Similar Properties?

Find out first with our email alerts.