Find Houses and Apartments For Rent in the Netherlands - Only Expats

Back to results
English text below!

Heeft u interesse in het huren van deze woning?

Wij verzoeken u dan om per email (#removed#) kenbaar te maken dat u interesse heeft in een bezichtigingsafspraak. Wij vragen u tevens in deze email een toelichting te geven over uw huidige situatie: denk aan de gezinssamenstelling, uw financile situatie en de reden dat u op zoek bent naar een nieuwe huurwoning.

Op een perfecte locatie in Nootdorp gelegen vindt u deze semi gestoffeerde 3-kamer appartement op de eerste etage van dit kleinschalige appartementencomplex met balkon en eigen parkeerplek in de onderbouw. De woning heeft een centrale ligging ten opzichte van het winkelcentrum 'Parade Nootdorp' en het openbaar vervoer. Daarnaast is er een goede aansluiting met de verschillende uitvalswegen zoals snelwegen A12, A13 en A4 en bevindt recreatieplas en -gebied ''De Dobbeplas'' zich op fietsafstand. Huurprijs is 1.455,- per maand exclusief 50,- aan servicekosten en exclusief G/W/E/TV en internet. Beschikbaar per 16 mei 2024.

LET OP: In deze advertentie vindt u impressiefoto's van de woning zodat u een indruk van de beschikbare woning krijgt.

Indeling

Begane grond: afgesloten entree met bellentableau en brievenbussen, gezamenlijke fietsenberging, afgesloten parkeerplaatsen, trappenhuis en lift naar verdiepingen.

Eerste verdieping: Entree, hal met moderne toilet met fonteintje, kleine slaapkamer (ca. 3.24m x 3.26m), hoofd slaapkamer (ca. 3.26m x 4.30m), ruime badkamer (ca. 3.23m x 1.97m) met inloopdouche en vaste wastafelmeubel met spiegel. Interne berging met aansluiting voor de wasmachine en de locatie van de cv-ketel en mechanische ventilatie unit. Woonkamer (ca. 5.54m x 4.55m) met open keuken met inbouwapparatuur zoals een koel-vriescombinatie, oven, vaatwasser en 4 pits gaskookplaat met recirculatie afzuigkap en openslaande deuren naar het balkon op het zuidoosten (ca. 13m2)

Bijzonderheden:

- Energielabel A

- Eigen parkeerplaats op afgesloten binnenterrein

- Bouwjaar 2014

- Centrale locatie

Are you interested in renting this property?

We ask you to send an email (#removed#) to express your interest. In this email, we ask you to provide information about your current situation, such as your family, your financial situation and the reason you are looking for a new rental home.

You will find this unfurnished 3-room apartment on a perfect location in Nootdorp on the first floor of this small-scale apartment complex with a balcony and private parking space on the ground floor. The house is centrally located in relation to the shopping center 'Parade Nootdorp' and public transport. In addition, there is a good connection with the various roads such as highways A12, A13 and A4 and the recreational lake and area ''De Dobbeplas'' is within cycling distance. Rental price is 1.455,- per month excluding 50,- service costs and excluding G/W/E/TV and internet. Available: May 16th, 2024.

PLEASE NOTE: In this advertisement you will find impression photos of the house so that you get an impression of the available house.

Layout

Ground floor: closed entrance with doorbells and mailboxes, shared bicycle shed, closed parking spaces, staircase and elevator to floors.

First floor: Entrance hall with modern toilet with sink, small bedroom (approx. 3.24m x 3.26m), master bedroom (approx. 3.26m x 4.30m), spacious bathroom (approx. 3.23m x 1.97m) with walk-in shower and fixed washbasin with mirror. Internal storage room with connection for the washing machine and the location of the central heating boiler and mechanical ventilation unit. Living room (approx. 5.54m x 4.55m) with open kitchen with built-in appliances such as a fridge-freezer, oven, dishwasher and 4-burner gas hob with recirculation extractor hood and patio doors to the south-east facing balcony (approx. 13m2)

Particularities:

- Energy label A

- Private parking space in a closed courtyard

- Year of construction 2014

- Central location

Voorwaarden:

- Te huur voor een gezinshuishouden van maximaal 3 personen of een stel, geen studenten, PHD-stel is mogelijk, geen groepsverhuur

- 1 maand tot 3 maanden waarborgsom betaalbaar voor de aanvang van het huurcontract

- Huur middels automatische incasso

- Er worden geen uitlatingen gedaan over het toewijzingsbeleid

- Te huur voor minimaal 12 maanden

- 1 maand kijkrecht voor de verhuurder bij beindiging van het huurcontract

- Het houden van huisdieren in het gehuurde is niet toegestaan

- ROZ huurcontract (#removed#)

- Er mag niet gerookt worden en er mogen geen veranderingen aan het gehuurde plaatsvinden zonder schriftelijke toestemming van verhuurder.

- Als huurder dient u aantoonbaar voldoende financieel stabiel te zijn gedurende de gehele lengte van de overeen te komen huurovereenkomst.

Heeft u interesse in het huren van deze woning? Wij verzoeken u dan om per email (#removed#) kenbaar te maken dat u interesse heeft in een bezichtigingsafspraak. Wij vragen u tevens in deze email een toelichting te geven over uw huidige situatie: denk aan de gezinssamenstelling, uw financile situatie en de reden dat u op zoek bent naar een nieuwe huurwoning.

We selecteren de beste drie tot tien kandidaten welke we vervolgens uitnodigen voor een bezichtiging. Na de bezichtiging dient u ons ook weer per e-mail te laten weten of u daadwerkelijk interesse heeft om de woning te huren. Wij zullen uw verzoek aan de verhuurder voorleggen. Indien u niets vernomen heeft bent u helaas niet geselecteerd voor de bezichtigingsronde.

Indien u als kandidaat geselecteerd wordt vraagt deze verhuurder specifiek om diverse documenten

1. Kopie paspoort dan wel ander geldig legitimatiebewijs ofwel verblijfsvergunning bij buitenlandse (niet-EU) identiteit

2. Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

3. Werkgeversverklaring, 3 recente loonstroken en bankafschrift waarop het laatst gestorte loon is vermeld

3. Bij zelfstandig ondernemer: uittreksel KvK, winst- en verliesrekening afgelopen 2 jaar, meest recente IB60 formulier Belastingdienst

4. Huurt u momenteel reeds een woning? Dan ontvangen wij tevens graag een verhuurdersverklaring

5. Heeft u momenteel een koopwoning? Dan ontvangen wij tevens graag een verklaring hypotheekhouder, eventueel een (ver)koopakte en de jaaropgave van uw hypotheek van het afgelopen jaar.

6. Verklaring UWV inzake arbeidsverleden en laatst genoten inkomen, op te vragen met uw DigiD-code.

Indien de verhuurder akkoord gaat zullen wij een huurcontract in opstellen conform model Raad van Onroerende Zaken. Wij zullen deze per email aan u toesturen ter goedkeuring, vervolgens zullen wij een afspraak voor ondertekening inplannen alsmede een afspraak voor de opleveringsinspectie van de door u gehuurde woning (u ontvangt dan van ons de sleutel)

Conditions:

- Suitable for a family household of maximum 3 persons or a couple, no students, PHD-couple is possible, no group rental

- 1 month to 3 months deposit

- Rent will be automatically taken from your account

- There will be no explanations regarding the selecting process

- Minimum 12 months contract

- 1 month viewing rights at termination off the contract

- It is not allowed to keep pets in the rental

- ROZ-rental contract (#removed#)

- No smoking and no changes can be made to the property (painting, drilling etc) without the written consent from the owner.

- As a tenant, you must be able to show that you are sufficiently, financially stable throughout the entire length of the rental agreement.

From this offer from which no rights can be obtained, since changes are possible

Are you interested in renting this property?

We ask you to send an email (#removed#) to express your interest. In this email, we ask you to provide information about your current situation, such as your family, your financial situation and the reason you are looking for a new rental home.

We select the best three to ten candidates which we then invite for a viewing. After the viewing, you must also let us know by e-mail whether you are actually interested in renting the house. We will submit your request to the landlord. If you have not heard anything, you have unfortunately not been selected for the viewing round.

If your are selected as candidate after this visit, the owner is specifically asking for the following documents:

1. Copy of passport or other valid proof of identity or residence permit with foreign (non-EU) identity

2. Extract from the Personal Records Database (BRP)

3. Employer's statement, 3 recent pay slips and bank statement stating the last paid wages

3. For self-employed persons: extract from Chamber of Commerce, profit and loss account for the past 2 years, most recent IB60 form Belastingdienst

4. Are you currently already renting a home? Then we would also like to receive a landlord statement

5. Do you currently own a home for sale? Then we would also like to receive a statement from the mortgage holder, possibly a deed of sale and the annual statement of your mortgage for the past year.

6. Statement from UWV about working past and most recent income, available with your DigiD-code.

If the owner confirms the deal we will draft a rental contract (Model Council of Immovable goods: #removed#) We present you a concept via email and schedule an appointment for signing the contract and also an appointment for inspection of your new home. We will inspect the place together with you and if all is well you receive the key.

Details

Location Nootdorp
Property Type Bovenwoning
No. Bedrooms 2
No. Rooms 3
Area 74m2
Furnished No

Property Location

Contact the Agent/Owner

Interested in Similar Properties?

Find out first with our email alerts.