Find Houses and Apartments For Rent in the Netherlands - Only Expats

Back to results
***ENGLISH TEXT BELOW***

In het Belgisch Park, gelegen licht en ruim gestoffeerd perfect gerenoveerd 2 kamer (1 slaapkamer) appartement. Deze woning is gelegen op de 2e woonlaag en heeft een woonoppervlak circa 67 m, Het appartement is in 2022 volledige gerenoveerd en voorzien van o.a. nieuwe vloeren, luxe keuken met inbouw apparatuur en luxe badkamer met inloopdouche, elektra, waterleidingen, deuren, gestucte wanden en plafonds. De gezellige winkels en restaurants van de Stevinstraat en Gentsestraat (AH ligt praktisch tegenover de woning) om de hoek en op loopafstand van zee, strand en de Scheveningse boulevard, goede verbindingen met het openbaar vervoer en de uitvalswegen. Met de tram, bus of fiets bent u binnen 15 minuten in het Centrum van Den Haag.

Indeling: Gezamenlijke entree op de begane grond met toegang tot het trappenhuis, trap naar 1e verdieping, overloop, eigen entree appartement, interne trap naar de 2e verdieping, overloop, half open keuken voorzien van apparatuur zoals inductie kookplaat, RVS vlakscherm afzuigkap, combi oven en vaatwasser alsmede de opstelplaats van de CV combiketel (Intergas HRe bj. 2022) en toegang tot klein balkon. Separaat modern hangend toilet. Zeer royale, luxe badkamer welke is voorzien van inloopdouche met regendouche, een wastafelmeubel en een design handdoek radiator. Hier bevindt zich ook de aansluiting voor de wasmachine. Lichte woon-/eetkamer aan de voorzijde van de woning voorzien van een fraaie laminaatvloer in moderne kleurstelling. De ruime achtergelegen slaapkamer biedt voldoende ruimte voor een tweepersoonsbed en kledingkast en biedt via het achtergelegen op het zuiden gelegen balkon leuk uitzicht op de wijk

Op zoek naar een instapklare woning v.v. alle denkbare comfort? Dan is uw bezoek aan deze woning meer dan de moeite waard! Het appartement is perfect geschikt voor een persoon of werkend stel.

Huisvestingsvergunning
Op dit adres is een huisvestingsvergunning vereist, zie de site van de gemeente Den Haag (aanvraag van een huisvestingsvergunning). De inkomenseis voor deze woning is vastgesteld op 2,5 x de huur (netto inkomen), Het bruto jaarinkomen van uw huishouden mag maximaal 58.583 of minder zijn voor een eenpersoonshuishouden of maximaal 68.583 of minder voor een huishouden met 2 of meer personen (bedrag vanaf 1 januari 2020).

Details:
- Huurprijs exclusief gas, water, licht, tv en internet abonnementen en gemeentelijke belastingen
- Woonoppervlakte circa. 67 m2
- Inhoud: circa 213 m3
- Bouwjaar 1918 (geheel gerenoveerd in 2022)
- Energielabel B
- Oplevering is gestoffeerd
- 1 slaapkamer met balkon
- Nieuwe kunststof kozijnen met HR+ glas en ventilatieroosters aan de voorgevel
- Nieuwe kunststof kozijn met HR+ glas en ventilatieroosters gelegen aan de achterzijde (slaapkamer) met dubbele openslaande deuren naar balkon
- Nieuwe kunststof kozijn met HR+ glas geegen aan de achterzijde (keuken) met openslaande deur naar balkon.
- Meterkast met 10 groepen en 3 aardlekschakelaars
- Intergas HRe ketel met kamerthermostaat. Warmwater CW 4 klasse;
- Mechanisch ventilatiesysteem voor badkamer;
- Recirculatie afzuigkap met plasmafilter in keuken
- Muren en plafond straks gestukadoord, gesaust in Ral 9010 (wit);
- Stompe deuren in Ral 9010 (wit) met RVS scharnieren / deurbeslag;
- Inbouwspots in plafond;
- Badkamer tegels 30*60 wit op wanden en 50*50 grijze vloertegels;
- Aansluitingen voor wasmachine en droger;
- Alle installaties e.d. / binnenwanden / deuren e.d. / brandscheidingen / rookmelders nieuw in 2022;
- Per direct beschikbaar

Huurvoorwaarden:
- U dient een (minimaal) netto inkomen aan te tonen van minimaal 3 maal de totale huurprijs
- Geschikt voor maximaal samenwonend stel
- Niet beschikbaar voor studenten / woningdelers
- Waarborgsom gelijk aan 2 maanden huur
- Minimale huurperiode 12 maanden
- 2 maanden recht van bezichtiging voor verhuurder bij beindiging huurcontract
- Geen huisdieren toegestaan
- Roken is niet toegestaan en er mogen geen veranderingen worden aangebracht aan het gehuurde
- Er worden geen uitspraken gedaan over het toewijzingsbeleid

Aanvullende voorwaarden:
1. Op dit adres is een Huisvestigingsvergunning vereist

De vergunning is nodig:
1. Bij een zelfstandige woning die 185 of minder punten heeft. De huurprijs maakt dan niet uit.
(https://#removed#/nl/vergunningen-en-ontheffingen/woonvergunningen/huisvestingsvergunning-aanvragen.htm#Voorwaarden)
2. Bij een zelfstandige woning met een huurprijs tot 1.015,31 of minder. Ook als de woning meer dan 185 punten heeft.

Voorwaarden huisvestingsvergunning:
1.Regelgeving uit de huisvestingsverordening gemeente Den Haag stelt eisen aan het maximale inkomen van huurder(s) in dit segment huurwoningen.
2.Voorwaarden huisvestingsvergunning:
Huurprijs tussen 763,47 en 1.015,31 per maand. Of woningen met 185 punten of minder met een huurprijs boven 763,47 per maand:
-U bent 18 jaar of ouder.
-U heeft de Nederlandse nationaliteit, een geldig paspoort van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of een geldige
verblijfsvergunning.
-De woning heeft minimaal 12 vierkante meter gebruiksoppervlakte per persoon.
-U woont alleen: uw belastbaar jaarinkomen is minder dan 61.148 per jaar.
-Uw huishouden bestaat uit 2 of meer personen: het belastbaar jaarinkomen is minder dan 77.521.

3.Bij huurprijzen tot 1.015,31 kale huur is huurder is verplicht om vr oplevering een schriftelijke aanvraag bij de gemeente Den Haag in te dienen,
voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, en bewijs hiervan naar PSG Wonen te sturen.

Om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dient u de onderstaande documenten aan te leveren:
Particulieren van aanvrager en eventuele overige aanvrager:
Kopie geldig paspoort/ID-kaart van aanvrager en eventuele overige aanvrager (Gelieve uw pasfoto en BSN door te halen);
Recente werkgeversverklaring(en);
Kopie 3 recente opeenvolgende salarisstroken van aanvrager (Gelieve uw BSN door te halen);
Kopie 3 recente opeenvolgende bankafschriften (digitaal is toegestaan) waarop bijschrijving van het salaris zichtbaar is;
Kopie bankpas (voor en achterzijde);
Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag;
Uittreksel uit de BRP (basisregistratie van personen) van uw gemeente;

In geval van echtscheiding aanvullend:
Echtscheidingsconvenant
Kopie van alle alimentatiebetalingen, indien van toepassing

Voor zelfstandigen, directeur / aandeelhouders aanvullend:
Recente accountantsverklaring met balans en winst- en verliesrekening over de afgelopen 2 jaar, goedgekeurd door gecertificeerd accountant.
Kolommen balans winst/verlies lopend jaar
Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
IB 60 Verklaring belastingdienst

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze verhuur-beschrijving geen rechten ontlenen. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

In Belgian Park, located bright and spacious unfurnished perfectly renovated 2 room (1 bedroom) apartment. This apartment is located on the 2nd floor and has a living area of approximately 67 m, The apartment was completely renovated in 2022 and equipped with new floors, luxury kitchen with built-in appliances and luxury bathroom with walk-in shower, electricity, water pipes, doors, plastered walls and ceilings. The cozy stores and restaurants of the Stevinstraat and Gentsestraat (AH is practically opposite the house) around the corner and within walking distance of the sea, beach and Scheveningen boulevard, good connections to public transport and roads. By streetcar, bus or bicycle you are within 15 minutes in the center of The Hague.

Layout: Communal entrance on the first floor with access to the stairwell, stairs to the 1st floor, landing, private entrance apartment, internal staircase to the 2nd floor, landing, half open kitchen with appliances including induction hob, stainless steel flat screen hood, combi oven and dishwasher and the location of the central heating combi boiler (Intergas HRe bj. 2022) and access to small balcony. Separate modern toilet. Very spacious, luxurious bathroom which is equipped with walk-in shower with "rain shower, a washbasin and a designer towel radiator. Here is also the connection for the washing machine. Bright living / dining room at the front of the house with a beautiful laminate flooring in modern colors. The spacious rear bedroom offers ample space for a double bed and closet and offers through the rear south facing balcony nice views of the neighborhood.

Looking for a ready to move in home with every imaginable comfort? Then this property is worth a visit! The apartment is perfect for one person or working couple.

Housing permit
At this address a housing permit is required, see the site of the municipality of The Hague (application for a housing permit). The income requirement for this property is set at 2.5 x the rent (net income), The gross annual income of your household may be a maximum of 58,583 or less for a single person household or a maximum of 68,583 or less for a household with 2 or more persons (amount as of January 1, 2020).

Details:
- Rental price excluding gas, water, electricity, TV and internet subscriptions and municipal taxes
- Living area approx. 67 m2
- Capacity: approx. 213 m3
- Built in 1918 (completely renovated in 2022)
- Energy label B
- Delivery is upholstered
- 1 bedroom with large balcony facing South
- New plastic window frames with HR + glass and ventilation grids on the front facade
- New plastic window frame with HR + glass and ventilation grids located at the rear (bedroom) with double doors to balcony
- New plastic window frame with HR+ glass located at the rear (kitchen) with double doors to balcony.
- Meter with 10 groups and 3 RCDs
- Intergas HRe boiler with room thermostat. Hot water CW 4 class;
- Mechanical ventilation system for bathroom;
- Re-circulation hood with plasma filter in kitchen.
- Walls and ceiling later plastered, plastered in Ral 9010 (white);
- Solid doors in Ral 9010 (white) with stainless steel hinges / door hardware;
- Recessed spotlights in ceiling;
- Bathroom tiles 30*60 white on walls and 50*50 gray floor tiles;
- Connections for washer and dryer;
- All installations etc / interior walls / doors etc / fire partitions / smoke detectors new in 2022;
- Available immediately

Rental conditions:
- You must demonstrate a net income (minimum) of at least 3 times the total rent
- Suitable for maximum couple living together
- Not available for students / house sharers
- Deposit equal to 2 months rent
- Minimum rental period 12 months
- 2 months viewing right for landlord at termination of rental contract
- No pets allowed
- Smoking is not allowed and no changes may be made to the rented property
- No statements are made regarding the allocation policy

Additional conditions:
1. A Housing Permit is required at this address.

The permit is required:
1. For an independent dwelling that has 185 or fewer points. The rent does not matter in that case.
(https://#removed#/nl/vergunningen-en-ontheffingen/woonvergunningen/huisvestingsvergunning-aanvragen.htm#Voorwaarden)
2. For an independent dwelling with a rent up to 1,015.31 or less. Even if the property has more than 185 points.

Conditions housing permit:
1.Regulations from the Housing Regulation of the Municipality of The Hague set requirements for the maximum income of tenant(s) in this segment of rental housing.
2.Housing permit conditions:
Rent between 763,47 and 1,015,31 per month. Or houses with 185 points or less with a rent above 763,47 per month:
- You are 18 years of age or older.
- You have Dutch nationality, a valid passport from the European Union (EU), European Economic Area (EEA) or a valid
residence permit.
- The dwelling has at least 12 square meters of usable area per person.
- You live alone: your taxable annual income is less than 61,148 per year.
- Your household consists of 2 or more persons: your taxable annual income is less than 77,521.

3.For rents up to 1,015.31 bare rent, the tenant is obliged to submit a written application to the municipality of The Hague before delivery,
for obtaining a housing permit, and to send proof of this to PSG Wonen.

In order to qualify for the offered property, you must provide the following documents:
Individuals of applicant and any other applicant:
- Copy of valid passport/ID card of applicant and any other applicant (Please cross out your passport photo and BSN);
- Recent Employer Statement(s);
- Copy 3 recent consecutive salary slips of applicant (Please cross out your BSN);
- Copy 3 recent consecutive bank statements (digital is permitted) showing additional salary credit;
- Copy of bank card (front and back);
- Statement of landlord/manager/owner/mortgagee of current residence with confirmation of good payment behavior;
- Extract from the BRP (basic registration of persons) of your municipality;

In case of divorce additional:
- Divorce covenant
- Copy of all alimony payments, if applicable

For self-employed persons, director/shareholders additionally:
- Recent auditor's report with balance sheet and profit and loss statement for the past 2 years, approved by certified accountant.
- Columns balance sheet profit/loss current year
- Recent extract from the Chamber of Commerce (not older than 1 month)
- IB 60 Statement tax office

This information has been carefully compiled by us. No rights can be derived from this rental description. However, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surfaces are indicative.

Details

Location The Hague
Property Type Apartment
No. Bedrooms 1
No. Rooms 2
Area 66.8m2
Furnished No
Bathrooms 1
Garden Yes

Property Location

Contact the Agent/Owner

Interested in Similar Properties?

Find out first with our email alerts.